Get Adobe Flash player

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ตรวจประเมินการฝึกประจำปี

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.วรพล  มะกลำ่ทอง รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินการฝึกฯ เดินทางมาทำการตรวจสอบการฝึกประจำปีข้าราชการตำรวจ ที่สนามฝึกอำเภอวาปีปทุม  ...

อ่านต่อ >>

 

ภารกิจประจำวัน

การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ ของตำรวจ

ไม่ว่าจะนับจากรอบหลังเที่ยงคืนของวัน หรือจากช่วงเช้าของวัน จนถึงรอบเช้าของวันหลัง ท่านจะเห็นว่า มีตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสำคัญๆ หลายๆแห่ง เช่นหน้าตลาด  หน้าโรงเรียน .

อ่านต่อ >>

กิจกรรมพิเศษ

 ประชุมประจำเดือน/กำชับการปฏิบัติชุดจราจร

 วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.วิศักดิ์  อินทกรอุดม เรียกประชุมประจำเดือนข้าราชการตำรวจ เพื่อชี้แจงข้อราชการ เตรียมการรับการตรวจราชการจากคณะตรวจราชการจเรตำรวจ กำชับ 

อ่านต่อ >

 

 

 

 >> สรุปภาพ การรับการตรวจราชการ จากคณะกรรมการตรวจ จเรตำรวจฯ ปี ๒๕๕๙  /ประมวลภาพการเตรียมรอรับการตรวจการฝึกประจำปี ๕๙ 

  พ.ต.อ.วิศักดิ์  อินทกรอุดม ผกก.สภ.วาปีปทุม ,พ.ต.ท.จักรกฤษณ์  อุดมชัย รองผกก.ป.ฯนำข้าราชการตำรวจ สภ.วาปีปทุม ,อาสาสมัครตำรวจชุมชนอำเภอวาปีปทุม ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพือกองทุนและสวัสดิการตำรวจอาสา(ชุมชน)วาปีปทุม

อ่านต่อ>>

  การขับเคลื่อน งานบริการประชาชนตามนโยบาย ตร.

 •  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 •  คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
 • คำสั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 • CRIMESกับการบริการประชาชน
 • มีอะไรใน One Stop Service
 • เตรียมเอกสารอะไรเมื่อไปติดต่อสถานีตำรวจ

  อ่านต่อ>>

 ประกาศ/คำสั่งสถานี                                         ประจำเดือน

 •  คำสั่งฝึกประจำปี ๒๕๕๙
 •  คำสั่งประจำเดือน
 • คำสั่งรักษาความสงบเรียบร้อย
 • คำสั่งเฉพาะการณ์
 • เรื่องประชาสัมพันธ์
 • เรื่องแจ้งปฏิบัติ

 อ่านต่อ>>

ข่าวประจำวัน   

         

 

หัวหน้าสถานี

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ อุดมชัย

รองผกก.ป.ฯรรท.ผกก.สภ.วาปีปทุม

แผนที่อำเภอวาปีปทุมระบบงานตำรวจ

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางการปฏิบัติประจำเดือน

 • เวรพนักงานสอบสวน
 • เวรร้อยเวรประจำการ
 • เวรศปก.สภ.ฯ
 • ตารางเวรสิบเวร-ผู้ช่วยฯ,วิทยุสื่อสาร
 • เวรธนาคาร-ร้านทอง