ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุมตั้งอยู่เลขที่  ๒๙๑  ถนนกฤษมานิต หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๔ กม. มี สิบตำรวจโททา  คชสาร  เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก    เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔  ประชากร ๑๑๔,๓๖๐ คน เป็น ชาย  ๕๖,๗๙๓คน หญิง  ๕๗,๕๖๗ คน(ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๕ )  ประกอบอาชีพทางการเกษตรส่วนใหญ่ เฉลี่ย ๗๘๘ คน ข้าราชการ ตร.๑ คน  พ.ต.อ.ไกรทอง  ชัยสิงห์  ผกก.สภ.วาปีปทุม  ดำรงตำแหน่ง   แต่ ๑  ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันสถานีตำรวจได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ทดแทนอาคารหลังเก่าเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๔และได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙โดย  พล.ต.ต.เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ รอง ผบช.ภ.๔ได้เดินทางมาเป็นประธาน

ในพิธีเปิด       
สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม มีเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม   
ทิศตะวันออก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด   

มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๐๑.๗๗ ตารางกิโลเมตร

 

สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม ปัจจุบัน