ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ไพศาล
ลือสมบูรณ์

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์
พิมลศิริ

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์
ธาตุทำเล

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต. หัสชัย
เรืองมาลัย

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต. ธนชาติ
รอดคลองตัน

รอง ผบช.4

พล.ต.ต. พุฒิพงศ์
มุสิกูล

รอง ผบช.ภ.4

ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์
ทรงชัยสงวน

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.พิชิต ดียา

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.ธวัชชัย
สัตยพัฒน์

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.วีระเดช
เลขะวรกุล

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พ.ต.อ.นพ นรชาญ

รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

สถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

พ.ต.อ.ไกรทอง ชัยสิงห์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวาปีปทุม

พ.ต.ท. เอนก
รัฐหนองขี

รอง ผกก.ป.

พ.ต.ท.ไพบูลย์
วงค์อินตา

รอง ผกก.(สอบสวน)

พ.ต.ท.สุนทร
ประจักโก

รอง ผกก.สส.

พ.ต.ท. เรืองสวัสดิ์ โยธคล

สวป.

พ.ต.ต.พิเชฐ
สีอองโคตร

สว.สส.

พ.ต.ท.ทวีป
สืบสุนทร

สว.อก.